Privacybeleid

Privacybeleid

Installatiebedrijf Neleman is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, zodat uw privacy in voldoende mate gewaarborgd blijft. Installatiebedrijf Neleman gaat zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van uw privacy van belang is. Dat zijn met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de bepalingen over de bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

De persoonsgegevens die Installatiebedrijf Neleman van haar klanten verkrijgt zullen door Installatiebedrijf Neleman slechts worden verwerkt voor de doeleinden die Installatiebedrijf Neleman nodig heeft uw bestelling uit te voeren.